Company Address

SANT-TECH Ltd
23 Biskupinska Street
30-732 Cracow, Poland

sant-tech@sant-tech.pl
+48 12 350 24 55
+48 12 350 24 05


Open hours
Monday-Friday 8 AM – 4 PM


CONTACT US. ASK YOUR QUESTION HERE

Sales Director

Automated blasting machines, dust extraction systems:

automaty@sant-tech.pl
+48 579 063 295
+48 12 350 24 55
+48 12 350 24 05

Sales Engineer

Manual blast cabinets, dust collectors, dedusting installations,shot blast chambers (room), blast pots, spare parts, accessories, etc:

sant-tech@sant-tech.pl
+48 799-811-487
+48 579 074 098
+48 12 350 24 55
+48 12 350 24 05

Production & Service Department

Marcin Dywański

Manager

m.dywanski@sant-tech.pl
+48 737 462 072
+48 12 350 24 55
+48 12 350 24 05

Shipping & Purchasing Department

Barbara Kudłacik

biuro@sant-tech.pl
+48 12 350 24 55
+48 12 350 24 05

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000370920, Wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 PLN, NIP 6793052293, REGON 121368539