„Fundacja Sant-Tech Pro bono maiore”

Fundacja prowadzi działalność mającą na celu aktywne wspieranie biznesu poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń (w tym z komunikacje społecznej i interpersonalnej), wykonywanie analiz i ekspertyz mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług, innowacyjności przedsiębiorstw i wejścia na rynki zagraniczne; przygotowuje materiały promocyjne, w tym tłumaczenia specjalistyczne na wybrane języki obce. Ponadto wspiera i realizuje prace badawczo-rozwojowe B+R

Status fundacji

Fundacja pozyskując fundusze zewnętrzne, realizuje projekty edukacyjne uwzględniające przemiany programowe, prowadzi konsultacje i, dzięki współpracy z doświadczonym zespołem eksperckim, analizuje i definiuje problemy w poszczególnych placówkach; ponadto realizuje programy ogólnopolskie i międzynarodowe mające na celu współpracę i wymianę młodzieży z różnych krajów, w celu poznania i zrozumienia odmiennych kultur, także tych sąsiednich. Dla uczniów wybitnie uzdolnionych funduje stypendia wspierające konkretne działania (zakup komputera, finansowanie specjalistycznego kursu, zakup specjalistycznej literatury, który przekracza możliwości finansowe ubiegającego się o finansowanie)

Historia

Fundacja Sant-Tech Sp. z o.o. Pro bono maiore powstała z inicjatywy Prezesa firmy Sant-Tech Sp. z o.o. , Cypriana Marcisza, który od lat regularnie wspierał finansowo tych, którzy zwracali się do niego z prośbą o wsparcie na różnych płaszczyznach życia. Był Fundatorem stypendiów naukowych (Fundacja Rozwoju KUL) i międzynarodowych projektów naukowych („Colloquia Orphica” i „Manuskrypty greckie w Polsce”), wspierał finansowo Hospicjum dla Dzieci w Opolu (od 2013 r.), pomagał studentom marzącym o założeniu własnej działalności, będąc ich Mentorem, pomagał finansowo także konkretnym rodzinom w Afryce.

Afryka

W 2015 r. Sant-Tech Sp. z o.o. otrzymała prestiżowy certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, m. in za prospołeczną postawę i działalność charytatywną:

„Spółka ma odwagę stosować selekcję nie tylko dostawców, ale i odbiorców swoich produktów, gdyż współpracuje z wiodącymi na świecie pod względem jakości oraz , co istotne, zasad etycznych interesariuszami otoczenia biznesowego (projektanci, dostawcy materiałów, doradcy, mentorzy TQM w procesie produkcji). Najlepsze ceny na nasz towar uzyskują firmy najbardziej odpowiedzialne społecznie. Filozofią firmy jest także oddawanie na rzecz potrzebujących tzw. Dziesięciny. Dziesięć procent zysków spółka oddaje najbardziej potrzebującym. Wierzymy, że taki gest również wpływa na nasz rozwój. To, co dobrego dajemy innym, wkrótce do nas wraca [….] . Organizujemy wsparcie finansowe dla potrzebujących studentów. Służymy także konsultacjami pro bono dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy o takie wsparcie sami poproszą”. (z ankiety certyfikacyjnej) Kraków, 28.10.2014 r.

To właśnie sformułowanie pro bono stało się myślą towarzyszącą Fundatorowi przy zakładaniu Fundacji, która nie tylko działa pro bono (w szerokim tego słowa znaczeniu), ale także pro bono maiore, bo dzięki Fundacji, ta pomoc będzie jeszcze większa.

Dane fundacji

Fundacja Sant-Tech Pro bono maiore

ul. Biskupińska 23

30-732 Kraków

NIP:6793150713

KRS:0000675270

Bank PKO BP 92 1020 3150 0000 3302 0101 4067

email: biuro@fundacjasant-tech.eu