POIR 1.1.1. - zapytanie ofertowe nr 1/2017/POIR

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedsiębiorstwo Sant-Tech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wybór podwykonawcy części prac merytorycznych w projekcie.
Szczegółowy zakres przedmiotowych prac merytorycznych oraz warunki składania ofert zostały określone w dokumentach do pobrania poniżej.

POIR 1.1.1. - zapytanie ofertowe nr 2/2017/POIR

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedsiębiorstwo Sant-Tech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wybór podwykonawcy części prac merytorycznych w projekcie.
Szczegółowy zakres przedmiotowych prac merytorycznych oraz warunki składania ofert zostały określone w dokumentach do pobrania poniżej.